Deterioros o problemas de conservación elementos faltantes