A-520.5-4896-4891. Caseta adobe y lámina para bodega de armón, y casa adobe y lámina para sección Santa María.

Imagen