A-474.9-4891. Casas para sección, mampostería adobe y lámina (Vista interior) Lagos.

Imagen