A-291.5-51-499-500. Tinaco para agua sobre 3 muros de mampostería y caseta mampostería y lámina para bomba.- Al frente noria revestida mampostería para agua.

Imagen